Mats Andersson 7 november 2016

Kvällens temakväll var ”Hur har du haft det på Internet idag”? En väldigt matnyttig föreläsning!
Mats Andersson som driver företaget Netscan är en av Sveriges mest anlitade föreläsare när det gäller riskexponering online samt internetsäkerhet för barn och unga. Han håller föreläsningar
och utbildningar i sin kamp och strävan efter att skapa en trevligare vardag för våra unga användare av Internet. Ett av Netscans viktigaste budskap till våra unga är att de ska våga prata med sina nära vuxna om det som de ser och upplever på Internet.

Bild: Marita Malmgren