Trivsel och trygghet

 

Styrelsen arbetar kontinuerligt för en trevlig, trivsam och trygg miljö i Bunkeflostrand, men vi vill ha hjälp av
er boende och medlemmar med att uppmärksamma kommunen på brister och fel eller på sådant som kan bli bättre.
 
Kom med förslag och synpunkter till oss i styrelsen så tar vi ställning till om vi kan ta upp dessa med kommunen eller
om vi kan hjälpa er genom att föreslå vilka tjänstemän eller förvaltningar, som ni själva kan kontakta!
 
Felanmäl till Malmö stad om ni t.ex. ser skador eller klotter på offentliga byggnader, parkbänkar, busshållplatser, gatlyktor, överfulla hundlatrinkärl eller papperskorgar! Skaffa Malmö stads app och gör felanmälan eller lämna synpunkter via mobiltelefonen alternativt surfa in på Malmö stads webbplats och fyll i formuläret för anmälan av fel eller frågor,
http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Skotsel--underhall/Felanmalan.html