STYRELSEN 2018


Kassör
Christian Helldahl

E-post: christian.helldal@gmail.com


Ledamot
Rickard Palheden
Tel 070-33 19 400
E-post: rickard.palheden@bunkeflostrand.nu

Ledamot
Andreas Fornestedt

Tel 0709-88 08 04
E-post: andreas.fornestedt@bunkeflostrand.nu

 

Ledamot
Marita Malmgren

Tel 076-125 25 18
E-post: marita.malmgren@bunkeflostrand.nu

Revisorer:
Jan Hasselgren och Ingrid Mardell

 

Revisorssuppleanter:
Christina Persson, Rolf Lundahl

 

Valberedning:

Vakanta platser
 

vcxcbcxcvx

 

Ledamot
Anna Jönsson

Tel 0730-753161
E-post: ajonsson80@gmail.com


Suppleant
Ewa M Nilsson

E-post: mammaewa59@gmail.com
 

Suppleant
Christina Lindskog

Tel 070-7512348
E-post: Tina.lindskog@gmail.com