STYRELSEN 2021

Ordförande
Christian Helldal

E-post: christian.helldal@gmail.com

 

Ledamot
Peter Nordgaard

E-post: mail@nordgaard.dk

 

 

Ledamot
Anna Wikermark

E-post: annawikermark@gmail.com

Ledamot
Ulf Nilsson

E-post: nilssonuffe68@gmail.com

Ledamot
Sofia Gerwald

E-post: sofiabm@hotmail.com

Revisorer:
Jan Hasselgren och Ingrid Mardell

 

Revisorssuppleanter:
Rolf Lundahl samt Christina Persson

 

Valberedning:

Ingegerd Thulin och Bo Bjørke
3 vakanta platser

 


 

Ledamot
Christian Asker

E-post: christian.asker@hotmail.com
 


 

Ledamot
Fredrik Helldal
E-post: fredrik.helldal@ownit.nu

 

Suppleant
Kerstin Johansson
E-post:
 kerstin.johansson.1949@hotmail.se

 

Suppleant
Eva Nilsson
E-post:
 kjell.467727@ownit.nu

 

Suppleant
Eva Loubani
E-post:
evaloubani@hotmail.com