STYRELSEN 2019


Ordförande
Christian Helldahl

E-post: christian.helldal@gmail.com

 

Kassör
Peter Nordgaard

E-post: mail@nordgaard.dk

 

 

Ledamot
Marita Malmgren

Tel 076-125 25 18
E-post: marita.malmgren@bunkeflostrand.nu

 

Ledamot/Medlemsansvarig
Mariko Grape

 

Revisorer:
Jan Hasselgren och Ingrid Mardell

 

Revisorssuppleanter:
Christina Persson, Rolf Lundahl

 

Valberedning:

Ingegerd Thulin och Bo Bjørke
3 vakanta platser

 


 

Ledamot
Christian Asker

E-post: christian.asker@hotmail.com
 

 

Ledamot
Sofia Gerward

 

 

Ledamot
VAKANT

 

 

Suppleant
Kicki Sargéus

E-post: Kickigo@hotmail.com

 

Suppleant
Ulf Nilsson

E-post: nilssonuffe68@gmail.com

 

Suppleant
VAKANT