Eftersom det av någon anledning blir en hel del dubbla inbetalningar
av medlemsavgiften
måste vi nu meddela alla:

 

Ni som upptäcker att ni gjort en dubbel inbetalning måste själv höra av er till föreningen för att
få tillbaka pengarna. Om ni gjort en dubbel inbetalning och inte meddelar oss detta, får den inte
stå kvar och räknas som ny medlemsavgift för nästkommande år, utan tillfaller då föreningen
som övriga intäkter.

 

Många glömmer också att skriva sitt namn och sin adress på inbetalningslapparna och detta medför
att vissa tyvärr inte registreras som medlemmar eller får sitt medlemskort. Det är för stor kostnad
för oss att efterlysa dessa hushåll via PlusGirot (50 kr/sökning). Ni som betalat in och inte fått ert
medlemskort, hör av er till oss.

 

OBS! Ni som får ert medlemskort har alltså betalat in avgiften.