Bunkeflostrand

 Välkommen till Bunkeflostrands villaförening!

Speciellt välkomnar vi dig som besöker oss för första gången.
Vi vill gärna passa på att berätta lite om vår förening och vad vi gör.

Det är viktigt för oss i Bunkeflostrand att vårt samhälle
fungerar och att vi alla trivs och det kommer att bli än viktigare nu
med tanke på att vår stadsdel växer i snabb takt.

Ett sätt att vara med och påverka är att vara medlem i Bunkeflostrands villaförening. Det är tack vare alla våra medlemmar som vi kan
bedriva denna förening och aktivt tillsammans påverka vad som händer
i Bunkeflostrand. Hör gärna av dig med synpunkter på hur vi kan
förbättra både vår förening och hemsida.

 

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu

Till allas glädje, beslutades det på årsmötet att Bunkeflostrands Villaförening kommer att leva vidare. Den delvis ny styrelsen som tillsattes, kommer med energi och entusiasm att driva föreningen under det kommande året. Detta betyder också att det traditionsenliga firandet på Valborgsmässoafton kommer att ske även i år!

Att så många som möjligt vill vara medlemmar och stödja vårt föreningsarbete är en grundförutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Medlemsavgifterna behövs för att finansiera de evenemang och aktiviteter vi vill genomföra under året, Valborgsmässoafton inkluderat. Ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi göra för att skapa ett levande Bunkeflostrand. Alla medlemmar i Villaföreningen får dessutom ett medlemskort per hushåll, som i sin tur är knutet till flera förmånliga rabatter.

Medlemsavgiften för 2019 är på 200 kr/hushåll betalas in på PG 433 51 01-4 eller Swishas till 1233551694. Det är viktigt att märka sin inbetalning med namn och adress, eftersom vi annars inte vet var vi ska skicka medlemskortet.

Väl mött under 2019!

styrelsen@bunkeflostrand.nu www.bunkeflostrand.nu