Bunkeflostrand

 Välkommen till Bunkeflostrands villaförening!

Speciellt välkomnar vi dig som besöker oss för första gången.
Vi vill gärna passa på att berätta lite om vår förening och vad vi gör.

Det är viktigt för oss i Bunkeflostrand att vårt samhälle
fungerar och att vi alla trivs och det kommer att bli än viktigare nu
med tanke på att vår stadsdel växer i snabb takt.

Ett sätt att vara med och påverka är att vara medlem i Bunkeflostrands villaförening. Det är tack vare alla våra medlemmar som vi kan
bedriva denna förening och aktivt tillsammans påverka vad som händer
i Bunkeflostrand. Hör gärna av dig med synpunkter på hur vi kan
förbättra både vår förening och hemsida.

 

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu

Länsstyrelsens beslut angående parkering i Bunkeflostrand
Länsstyrelsen har avslagit Bunkeflostrands Villaförenings överklagande beträffande parkering på  Södra-, Mitt-, och Norra vägen. Villaföreningen begärde ifjol att Tekniska Nämnden skulle se över parkeringssituationen vid ovan nämnda gator, som uppstått efter att parkeringsautomater satts upp vid skolor och förskolor. Om automaterna inte togs bort så borde i alla fall parkering endast tillåtas vid en sida så att utryckningsfordon kan  komma fram. Tekniska Nämnden avslog vår hemställan, vi begärde omprövning och ärendet sändes sedan vidare till Länsstyrelsen, som nu slutgiltigt avslagit vår begäran. Vi beklagar att myndigheterna inte lyssnar på oss in närområdet!