Bunkeflostrand

 Välkommen till Bunkeflostrands villaförening!

Speciellt välkomnar vi dig som besöker oss för första gången.
Vi vill gärna passa på att berätta lite om vår förening och vad vi gör.

Det är viktigt för oss i Bunkeflostrand att vårt samhälle
fungerar och att vi alla trivs och det kommer att bli än viktigare nu
med tanke på att vår stadsdel växer i snabb takt.

Ett sätt att vara med och påverka är att vara medlem i Bunkeflostrands villaförening. Det är tack vare alla våra medlemmar som vi kan
bedriva denna förening och aktivt tillsammans påverka vad som händer
i Bunkeflostrand. Hör gärna av dig med synpunkter på hur vi kan
förbättra både vår förening och hemsida.

 

E-post: styrelsen@bunkeflostrand.nu

Bryr du dig om ifall
Bunkeflo­strands
Villaförening upphör?

 
Som det ser ut nu fram till årsmötet den 25/2 2019 avgår hela
styrelsen av olika skäl och om vi inte får ihop en fulltalig styrelse till års­mötet måste ev. föreningen upplösas. Beslut kommer att tas på årsmötet om detta. Styrelsen 2018 är decimerad just för att vi inte får folk till styrelsen och då blir arbetsbördan för stor för oss, då vi alla även har ett vanligt arbete att ta hänsyn till.

Styrelsen sammanträder ca 10 ggr/år och ska bestå av:
1 ordförande, 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
Har du intresse av ingå i styrelsen, maila till: styrelsen@bunkeflostrand.nu

Konsekvenserna av att föreningen läggs ner blir bl.a. följande:
• Ingen Valborg
• Inget Bunkefloblad
• Ingen julmarknad
• Ingen sommarmarknad
• Ingen loppis
• inga temakvällar
• ingen trafikmanifestation
• inga skrivelser
• m.m.

Viktigt är att

INGA AVGIFTER FÖR 2019 SKA BETALAS IN NU!
På årsmötet bestäms vad som ska ske med föreningen och medlems­avgiften kommer att vara en punkt på årsmötets dagordning.
______________________